เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เว็บ motionufabet.xyz ได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการ รวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้บริการ โดยเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารที่ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าถึงได้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เว็บ motionufabet.xyz ได้ให้มองเห็นถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ จึงได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชี และช่องทางการติดต่อต่างๆ
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลในฐานข้อมูลของเว็บไซต์จะถูกรวบรวมมาจากการสมัครสมาชิกของผู้เข้าใช้บริการ การใช้งานเว็บไซต์โดยการใช้คุกกี้ และยังใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล
 • การนำข้อมูลมาใช้ ข้อมูลที่ได้รับมานั้น เว็บไซต์ของเราจะมีการจัดเก็บ และนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ดีที่สุด
 • การแชร์ข้อมูล เว็บ motionufabet.xyz ของเราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด ยกเว้นการได้รับอนุญาตจากผู้เข้าใช้บริการ
 • การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดไว้ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่งมีเทคโนโลยีในการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสูง
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี เว็บ motionufabet.xyz ของเราไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีการจัดเก็บผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อย่างเด็ดขาด
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และยังสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข และทำการลบข้อมูลส่วนตัวได้ ซึ่งสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมงานในการใช้สิทธิ์นี้
 • การปรับปรุงนโยบาย เว็บ motionufabet.xyz ของเราจะสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายต่างๆได้ตามเห็นสมควร และจะมีการแจ้งให้ท่านได้ที่หน้าเว็บไซต์
 • การติดต่อ หากท่านใดมีคำถาม หรือต้องการคำแนะนำใดๆสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมงานได้ที่ contact@motionufabet.xyz
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้มีการบังคับใช้งานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2016
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายนี้จัดทำด้วยภาษาไทย หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ แปลเป็นภาษาอื่นๆให้ ยึดเอาเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้เป็นอันดับแรก

เว็บ motionufabet.xyz  ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า